مراحل اجرای پویش پرتو امید

 

(پویش تامین تجهیزات پرتو درمانی انجمن خیریه امید)

هویت بصری پویش پرتو امید

مـعرفی تصویـری پـویـش پـرتو امـید

بیشتر بدانید

مرحله نخست پویش پرتو امید

فـعالان اقتصـادی پـویش پـرتو امـید

بیشتر بدانید

مرحله دوم پویش پرتو امید

سهـام مـهربـانـی (معنـوی و نـمادیـن)

بیشتر بدانید

مرحله سوم پویش پرتو امید

رویـداد بـزرگ والیبـال

بیشتر بدانید

معرفی کوتاه پویش پرتو امید

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی ( امید ) یکسالی است به دلیل از کار افتادن کامل یکی از تجهیزات پرتودرمانی و نیمه فعال شدن دستگاه دوم به دلیل نقص فنی، تنها با یک دستگاه، به صورت رایگان رادیوتراپی بیماران مبتلا به سرطان که عمدتا از اقشار نیازمند جامعه هستند را بر دوش می کشد.
از کار افتادن نیمی از توان رادیوتراپی انجمن خیریه امید شرایطی را رقم زده است که در آن، نوبت دهی به بیماران نیازمند مبتلا به سرطان از یک هفته به دوماه افزایش یافته، بیماران از امکان اجرای روش های نوین درمان رادیوتراپی بی بهره شده اند و برای استفاده از درمان های پایه بعضا تا 3 یا 4 صبح در انتظار نوبت پرتودرمانی، لحظات مشقت باری را متحمل می شوند.
همین مسئله باعث شده است انجمن خیریه امید در سال جاری برای تامین تجهیزات پرتودرمانی خود پویش ” پرتو امید ” را در سه مرحله طراحی و برای جذب کمک های خیرین حقیقی و حقوقی اجرایی کند.

مشاهده کنید

کافیست 380 ثانیه با مهر، همراهمان باشید.

این همراهی زندگی بخش است…

هر شهروند مسئول، حداقل یک سهم، هر سهم 50 هزار تومان

طرح زمستانی پویش پرتو امید

سهـام داران معنـوي اميـد