بلاگ

طراحی نشان و نماد پویش ” پرتو امید “

  |   طراحی   |   بدون دیدگاه

طراحی نشان و نماد پویش ” پرتو امید ” لوگو، نشان یا نماد پویش تامین تجهیزات پرتودرمانی انجمن خیریه امید طراحی شد.

این لوگو را آقای مسعود طاهری گرافیست برجسته کشورمان با الهام از لوگوی تازه تغییر یافته انجمن خیریه امید که یک نشانه تصویری است به صورت نشانه نوشتاری یا همان تایپوگرافی انجام داده است.
در این لوگو نام پویش ” پرتو امید ” در کنار بال پرنده، برگرفته از لوگوی جدید امید هنرمندانه طراحی شده است
برایت امید می آوریم، زندگی خواهی کرد ”  شعار پویش پرتو امید است که به زیبایی در دو فرم افقی و عمودی زینت بخش این لوگو است.
با توجه به بازسازی برند انجام شده برای برند امید، پالت رنگی این لوگو همچون نماد جدید امید ترکیبی از رنگ های سبزآبی اقیانوسی و زیتونی است.

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه