بلاگ

اولین سهام مهربانی

  |   دسته بندی نشده   |   بدون دیدگاه

پویش پرتو امیدبا صدور نخستین برگه نمادین سهام مهربانی آغار شد

نخستین برگه سهام مهربانی ویژه فرزندان به نام همراز چوداررضایی آذر برای تهیه 20سهم مهربانی به ارزش10میلیون ریال صادر شدوبا عملی شدن این مرحله فاز اجرایی  بخش عمومی کلید خورد

آقای سیروس صادقی مدیرعامل انجمن خیریه امید با تائید نخستین برگه صادر شده برای دست اندرکاران پویش پرتو امید در تامین هزینه خرید دستگاه پرتو درمانی این انجمن آرزوی موفقیت کرد.

مرحله دوم پویش پرتو امید ویژه عموم مردم است ونیکوکاران وافراد خیر میتوانند با خرید سهام نمادین 50هزارتومانی به هر تعداد که در توان دارند در این پویش مشارکت کنند .

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه