نویسنده: اپراتو

معرفی پویش پرتو امید درهمایش پیاده روی خانوادگی ارومیه

  |   دسته بندی نشده   |   بدون دیدگاه

پویش پرتو امید در برگه های قرعه کشی ویژه شرکت کنندگان درهمایش پیاده روی خانوادگی ارومیه، در50هزار نسخه از برگه های قرعه کشی همایش پیاده روی خانوادگی ارومیه پویش پرتو امید معرفی شد...

ادامه مطلب